• De tre røde kulene viser hvor det er lagt inn mulige høyhus i kommunens planverk. De lilla kulene viser hvor mange som har varslet planer eller initiativer om høyhus i tillegg til de tre. Når politikerne nå har fjernet den absolutte bestemmelsen om byggehøyder i sentrum, vil det trolig komme flere søknader. (Illustrasjon: Sandnes kommune)

Sjekk høyhusplanene i Sandnes

Her er den foreløpige listen over høyhusplaner i sentrumsområdet i Sandnes.