Grovt tyveri i Sandnes

Kassaapparat brutt opp i Havnegata.