Røykutvikling i fritidsbåt

Brannvesenet måtte rykke ut til en fritidsbåt på Buøy.