Uro om hurtigbåtterminal

Arrogante politikere og byråkrater skal måtte gi seg, om så saken skal inn for departementet, sier fylkespolitiker Hildborg F. Saltvik.