Vernar beite på Limagarden

Fem gardbrukarar på Lima har fått kjøpa tilleggsjord frå Limagarden av Gjesdal kommune. Fylkesmannen og bøndene er etter ein del korrespondanse blitt einige om konsesjonsvilkåra.