• Rotter kan spesielt være et problem ved byvann som Breiavatnet. Aasland, Jarle

Nå skal rottene bort

Politkere til kamp mot rotter.