• Området skal bli friareal med park og tilgang til sjøen. Pål Christensen

Kommunen kan gi seg selv gebyr

Stavanger kommune kan gi både kommunen og entreprenøren gebyr for et oppdrag som kommunen har gitt entreprenøren. Forvirret? Ikke etter denne redegjørelsen.