• De går på skolens tak, 3000 kvadratmeter med sedumgras, rektor Nina Nygård Magnussen og byggelederne Arne Ove Teigen (t.v.) og Jone Høyland. Bak tårner Høghuset på Bryne Geir Sveen

Her ønskes elevene inn som hotellgjester

Foajeen kunne vært tegnet til et stort hotell ute i verden, men "hotellgjestene" blir elevene på Nye Tu Skule. De får et skolebygg som vekker oppsikt. På taket kan de ha geiter.