Lange vakter fører til avlyste pasientavtaler

Ingen vil at helsepersonell arbeider et døgn i strekk.