• Flere av disse nyklekte slaktekyllingene på Jæren kan være bærere av multiresistente bakterier. Nå angripes problemet av næringen, myndighetene og forskere. Jon Ingemundsen

Tror tiltak mot resistente kyllingbakterier gir resultater

Analyser tyder på at færre importerte foreldredyr til norske slaktekyllinger nå er bærere av multiresistente E.coli-bakterier enn for et par år siden.