Boligbygging raserer jordbruket

Den verste raseringen av jordbruket siden Svartedauden. Slik reagerer Bjarne Brunes i Høyland bondelag på at kommuneplanens føringer vil utradere 70 gårdsbruk i Sandnes.