Boikotter sentralsykehus

I åtte år har ortoped og overlege Thore Hinderaker reist fra Lister sykehus i Flekkefjord til Vest-Agder Sentralsykehus i Kristiansand. Her undersøker den utflyttede stavangerlegen rundt 25 barn i måneden, alle i risikogruppen for medfødte hoftefeil. I gjennomsnitt har dette ført til at fem barn i året behandles raskt og enkelt før de er seks til åtte uker, framfor strekkbehandling og hoftegips senere i livet.