Tjente 500.000 på anke

Den sterke økningen i eiendomsprisene det siste året, ga en Vigrestad-bonde god uttelling i Gulating lagmannsrett.