Ingen pengestøtte til Schizofrenidagene

Fylkesutvalget i Rogaland vedtok i går å ikke støtte Schizofrenidagene 2000 med 40.000 kroner. Ifølge søknaden fra stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, er arrangementet avhengig av økonomisk støtte fra fylkeskommunen for å arrangere foredrag for publikum under den internasjonale ISPS-konferansen.