Skoleturene strider mot loven, nå må rektorene rydde opp

16 videregående skoler planla i fjor kostbare turer som strider mot gratisprinsippet, mener Statsforvalteren. – Mange kjenner på et press om å delta, sier elevrådsrepresentanter.

Vanessa Linjord og Sivert Reilstad Bratten i elevrådet ved Sandnes vgs. mener studieturer er viktige, men bør være gratis. Der er de helt på linje med Statsforvalteren.
 • Eli Cleve
  Journalist
Publisert: Publisert:

– Jeg kjenner flere som har følt press, og som ikke har hatt mulighet til å være med på studieturer på grunn av økonomi. Noen av turene koster nærmere 10.000 kroner. Heldigvis får man faget godkjent uten å bli med på tur, sier Sivert Reilstad Bratten (18) i elevrådet ved Sandnes videregående skole.

Elevrådsleder Rasmus Grødeland (18) sier det er forventet at hele klasser reiser.

– Opplæringen er gratis, for du velger om du skal være med eller ikke, men jeg er sikker på at mange føler et press om å være med. Opplegget er derfor ikke «frivillig», sier Grødeland.

Skolen deres er en av 16 videregående skoler som har blitt kikket i kortene av Statsforvalteren. Målet var å finne ut om turer i videregående skole er gratis – slik opplæringsloven sier at undervisningen skal være.

Forrige skoleår planla 16 skoler til sammen 90 turer der skolene ikke dekket alle kostnadene. Fotballtur, skitur til Alpene, treningsleir i Barcelona og studietur til Nice er noe av det foreldre og elever ble bedt om å betale for.

Turene bryter med loven

Statsforvalteren konkluderer med at turene bryter med gratisprinsippet i opplæringsloven. Nå må skoleeier Rogaland fylkeskommune rette opp og sørge for at rektorene sikrer at:

 • turer som er en del av opplæringen, er gratis
 • gaver fra elever/foreldre er frivillige, og gitt uten press
 • det ikke er synlig hvem som ikke gir gaver
 • skolen ikke tar initiativ til turer som krever egen- eller foreldrebetaling
 • skolen ikke krever at elevene/foreldrene skal dekke utgiftene til hjemreise

Direktør for opplæring i fylkeskommunen, Joar Loland, har informert alle rektorer om at det ikke skal gjennomføres studieturer som forutsetter frivillige gaver dette skoleår.

Etterlyser styrkede budsjetter

Rektor ved Sandnes vgs., Helge Ledaal, etterlyser større budsjetter, og sier at en del av turene skolen arrangerer er læreplanfestet.

Helge Ledaal, rektor ved Sandnes vgs., mener de videregående skolene trenger mer penger på budsjettet dersom de skal klare å finansiere læreplanfestede skoleturer.

– Skolen må nå overta alle utgifter i forbindelse med ekskursjonene. Derfor mener jeg det må tas en diskusjon på politisk nivå. Vi trenger å få styrket skolens budsjett, sier Ledaal.

Han mener skoleturer har en stor verdi også i utdanningsprogram der dette ikke er læreplanfestet.

– Men dersom vi ikke kan operere med frivillige innbetalinger til klassekasser, blir konsekvensen at vi ikke vil ha økonomisk mulighet til å gjennomføre slike turer. Skolen må altså avvikle studieturer på alle linjer der dette ikke er pålagt, sier Ledaal.

Lov å reise på tur

– Vi ønsker ikke å frata skolene muligheten til å reise på tur med elevene, det vi påpeker, er at turene skal være gratis når de foregår i skoletiden og er en del av opplæringen, sier Marianne Skogerbø, utdanningsdirektør hos Statsforvalteren.

Hun sier det er opp til skoleeier Rogaland fylkeskommune å ta stilling til om skolene vil ha råd til å arrangere turer i framtiden. Skolebudsjetter er ikke Statsforvalterens ansvar.

– Mener du det er mulig å finansiere turer med donasjoner og gaver, all den tid reglene er strenge på hvordan slike gaver kan mottas?

– Ja, det mener vi er mulig å få til, sier Skogerbø,

Turene framstilles som frivillige

I gjennomgangen av skoleturene finner Statsforvalteren at turene gjerne omtales slik: ikke-obligatorisk, valgfri, frivillig å delta, læringsoppdrag for dem som blir hjemme, ekskursjonen er å regne som skoletid m.m.

Likevel mener Statsforvalteren at turene i all hovedsak framstår som en del av opplæringen.

Statsforvalteren fant imidlertid også eksempler på at skolene informerer om at kostnadene må dekkes av elevene fordi turen ikke er forankret i læreplanen. Blant annet måtte foreldre/elever betale for en fotballtur ved Bryne vgs. fordi turen ikke var obligatorisk, men «et tilbud til våre fotballelever».

Slik blir turene finansiert

Regnskap viser at en del av skoleturene er finansiert av både skoler og foreldre/elever. Skolen kan motta pengegaver, men gaven må være:

 • Frivillig
 • Anonym

Disse kravene finner ikke Statsforvalteren at er oppfylt, og poengterer i sin rapport at skolen ikke kan ta initiativ til aktiviteter som krever egenbetaling.

Elever og foreldre kan foreslå å bidra til en tur som krever mer penger enn det skolen kan bruke, men skolen har et ansvar for at innsamlingen foregår på en lovlig måte og at bidragene skal være frivillige og anonyme.

Elever og foreldre kan også velge å arrangere dugnader, kakesalg og loppemarked i stedet for å gi gaver til skolen. Men også her må deltakelsen være frivillig.

Donasjon er greit

I regelverket til Rogaland fylkeskommune, som er skoleeier, er det presisert at skolene bør bruke runde formuleringer når de omtaler skoleturer. Egenandel er et nei-ord, mens donasjon, gave og frivillig bidrag, er ja-ord.

I sin gjennomgang finner Statsforvalteren at ja-ordene brukes i mange tilfeller. Noen skoler er imidlertid tydeligere i sine formuleringer:

«For at du regnes som deltager på turen til Hovden må: Innbetaling skje innen torsdag» skrev Sola vgs. om en skitur for elever på breddeidrett.

«Viktig! Nå må alle svare på den endelige påmeldingen, og du som vil være med på CERN-tur må donere kr 5500 senest 31. oktober» skrev Sandnes vgs. om en tur for fysikkelever.

Beløpene elever og foreldre har bidratt med, varierer fra 200 kroner til over 8000 kroner. Flere skoler har lagt seg på et «donasjonsnivå» på 6000–6500 kroner. Statsforvalteren mener bidragene i all hovedsak ikke er frivillige gaver, og at de heller ikke er gitt uten noen form for press. Videre mener Statsforvalteren at det er synlig hvem som gir gaver.

– Viktige for læringen

Elevrådsrepresentanter ved Sandnes vgs. er enige:

– Det ligger definitivt noe i Statsforvalteren sine konklusjoner, sier Sivert Reilstad Bratten (18).

Nestleder i elevrådet Vanessa Linjord (17) synes det er veldig dumt at studieturer på linjer der ekskursjoner ikke er læreplanfestet, nå blir avlyst. Særlig tenker hun på språkfagene.

– Studieturene viktige for læringsutbyttet. Det er noe helt annet å praktisere språket på en slik tur enn i klasserommet. Studieturer er et verktøy vi trenger, men det er ikke alle som har råd, sier Linjord.

Rektor Helge Ledaal på sin side, sier han ikke har hørt om elever som har opplevd press om å delta på skoleturer.

– Vi har ikke opplevd nevneverdig kritikk opp gjennom årene, men forholder oss selvfølgelig til det Statsforvalteren konkluderer med, og retter oss etter dette, sier Ledaal.

Foreldre har reagert

Statsforvalteren har gjennom flere år har mottatt henvendelser fra foresatte som har stilt spørsmål ved hvordan gratisprinsippet i skolen skal forstås. Det har handlet blant annet om skoleturer, elevbetaling og innsamling av gaver.

I sin rapport viser Statsforvalteren til at barnefattigdommen i Norge er økende, og at 11,3 prosent av barn lever i en husholdning med vedvarende lav inntekt. Det kan bety manglende muligheter til å delta sosialt på lik linje med resten av samfunnet.

– Mange har nok råd til å delta på disse turene, men det er ikke greit at ungdommer skal måtte gå til rektor eller andre på skolen og si at de ikke kan delta på grunn av økonomi. Det er med på å skape noen skiller som vi ikke ønsker, sier Skogerbø hos Statsforvalteren.

Opplæringsutvalget og Ungdommens fylkesråd får nå en sak om Statsforvalterens konklusjoner til orientering.

Les også

 1. Milliardpakke skal motvirke studentfrafall

 2. Blir det eksamen? Derfor er Melby i tenke­boksen.

 3. Utdanningsdirektoratet: Eksamen må avlyses for alle grunnskoler og vgs.

 4. – Skolene må få tydeligere beskjed og tydeligere rammer for å kunne ivareta elevene og takle pandemien

Publisert:
 1. Rogaland fylkeskommune
 2. Sandnes
 3. Økonomi
 4. Skole
 5. Videregående skole

Mest lest akkurat nå

 1. Den draps­siktede fra Kongs­berg bodde i Stav­anger

 2. Reagerer på skilting: Steinar Johansens helgetur til Stavanger ble brått dyrere enn forventet

 3. Latvia varsler ny ned­stengning etter smitte­økning

 4. Her er Arbeider­partiets nye gruppe­leder i fylkes­tinget

 5. Støre åpner for å etablere et eget sokkeldirektorat

 6. – Min far foreslo at jeg skulle få tatovert bil­cross­bilen. Han sa det på fleip