Stortingsflertallet avfeier flere krav om vindkraft

Stortinget skjerper vindkraftregimet tirsdag, men en rekke restriktive krav stemmes ned.

Bildet av vindturbinene ble tatt i mai 2018 i forbindelse med en reportasje fra Ulvarudlå på Høg-Jæren i Time.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:

Anført av Høyre, Frp, KrF og Venstre strammer Stortinget kraftig inn på regimet for nye konsesjoner til vindkraftutbygging på land tirsdag.

Oppsummert betyr det:

 • Mer makt til kommunene
 • Stopp i subsidier
 • Mer kompensasjon
 • Strammere tidskrav
 • Opprydningsgaranti
 • Krav til turbiner og høyder
 • Mer skatt fra produsenter
 • Tilbakeføring av natur skal skje i størst mulig grad etter endt konsesjon
Les også

Rødt krever uavhengig gransking etter avsløringer om vindkraft i Rogaland

SV, Ap, Sp og MDG vil nekte nye konsesjoner til vindkraftutbygginger i villmarkspregede områder eller i områder hvor utbyggingen truer utrydningstruede arter eller naturtyper.

Forslaget har ikke flertall.

Lars Haltbrekken er medlem i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Lars Haltbrekken (SV) ber regjeringspartiet Venstre bidra til å berge store områder av verdifull norsk natur.

– Hvis Venstre stemmer for vårt forslag i Stortinget tirsdag, er det flertall for å si nei til vindkraft i villmarkspregede områder, eller områder hvor utbyggingen truer utrydningstruede dyr og planter, sier han til Aftenbladet.

– Dette er noen av våre mest verdifulle naturområder. Et parti som kaller seg naturvernpartiet, må nå kjenne sin besøkelsestid, sier han.

Ketil Kjenseth (V) er leder i energi- og miljøkomiteen som har lagt grunnlaget for Stortingets behandling av det nye vindkraftregimet på land tirsdag.

Ketil Kjenseth (V) er leder i energi- og miljøkomiteen.

– Jeg er mektig lei av å rydde opp etter det såkalte miljøpartiet SV i regjering. Nå reverserer vi den famøse endringen av konsesjonsregelverket de var med på i 2009 og som skapte fritt fram for mange useriøse aktører, sier han.

Les også

Avslørt: Maktkamp, milliarder og grove anklager i vindkraftfylket Rogaland

Kjenseth har stor tillit til at kommunene sier nei til vindkraft i viktige naturområder som ikke allerede er vernet og er sårbar.

– Kommunene har gjort en stor jobb med økologisk grunnkart og artsregistrering takket være økte bevilgninger fra Venstre. Det er bredt flertall i meldingen for en mer restriktiv arealbruk, og Venstre har fått gjennomslag for å utvikle en klima- og naturkalkulator etter modell av Skottland, sier han.

Tirsdag strammer Stortinget inn betydelig i vilkår for å gi nye vindkraftkonsesjoner. Her fra en spørretime i november.

Venstre: – Fra 50 til 3 konsesjoner

Under lister Aftenbladet opp andre utvalgte forslag og formuleringer som stortingsflertallet stemmer ned tirsdag.

Ta da høyde for at en del av dette er eller blir dekket inn, eksempelvis om opprydning og avstand, der uenigheten reelt sett ikke er den største.

Ap, Sp, SV og MDG får ikke flertall for blant annet dette:

 • Legge fram en helhetlig energi- og klimaplan neste år som omtaler behov, effektivisering og nye former for produksjon – sett i sammenheng med norsk klimapolitikk.
 • Konsesjon kan bare gis hvis fordelen ved tiltaket klart overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser som blir berørt.
 • I vurderingen av om konsesjon bør gis, skal det særlig legges vekt på konsekvenser for friluftsliv, landskap, naturmangfold, samiske interesser, sammenhengende naturområder med urørt preg og samlet belastning.
 • Sette av forskningsmidler til miljøvennlig energi og vindressurser, vindturbiners påvirkning på ulike miljø-, natur-, helse- og samfunnsinteresser samt juridisk rammeverk.
 • Konsesjonskrav om å dokumentere hvordan vindinstallasjoner i størst mulig grad kan inngå i sirkulær økonomi.
 • Utarbeide klimaregnskap for den enkelte utbygging som en del av konsesjonsprosessen.

Haltbrekken mener naturen har fått svakere beskyttelse under denne regjeringen.

– Det tillates oljeboring lenger nord enn noen gang. Det er gitt tillatelser til både vindkraft og andre inngrep i svært sårbar natur med Venstres velsignelse. Det holder ikke å snakke om det som skjedde for åtte år siden. Venstre sitter med makta nå og må ta ansvar. De vil ikke sikre de villmarkspregede områdene. Det er faktum i denne saken, og det er synd, sier han.

Kjenseth minner om at iskanten er 140 kilometer lenger sør enn da SV satt i regjering.

– Vi har vernet 5 prosent skog og 28 nye områder bare i dag. Vi har utpekt 150 nye naturreservater, så vi tar ansvar. Tallene taler for seg. SV og den rød-grønne regjeringen ga over 50 vindkraftkonsesjoner, de blåblå 40, og med Venstre i regjering, er tallet 3, avslutter han.

Les også

 1. Flertallet på Stortinget åpner for gransking av vindkraft

 2. Høyre-politiker ber Riksrevisjonen ta vindkraftsaken: – Jeg er tilhenger av en uavhengig gransking

 3. Slik blir det nye vindkraft­regimet i Norge

 4. Tidligere aksjonsleder melder seg ut

Publisert:
 1. Vindkraft
 2. Ketil Kjenseth
 3. Lars Haltbrekken
 4. Stortinget

Mest lest akkurat nå

 1. Boligbrann på Stokka

 2. Startet tilbud de savnet selv: – Kjemperespons

 3. Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun er gravid

 4. Sto uten spillere i januar - rykket opp: – Stolt og rørt

 5. Oljepolitikken glipper for Rogaland: – Sterkt beklagelig

 6. Lager butikk av plasten i havet