Høyre-politiker ber Riksrevisjonen ta vindkraftsaken

Tina Bru (H) mener det er populistisk å kreve en uavhengig gransking av vindkraft. Narve Endresen (H) er uenig. Han ber Riksrevisjonen undersøke vindkraftregimet.

Stavanger-politiker Narve Endresen (H) har de siste årene jobbet kritisk mot vindkraft på land opp mot Stortinget og regjeringsapparatet både som folkevalgt og medlem i flere vindkraftkritiske organisasjoner. Fredag tok han turen til Vardafjellet vindkraftverk i Sandnes.
 • Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:

Rødt krever en uavhengig gransking av alle konfliktfylte planlagte og tillatte vindkraftverk. Flertallet på Stortinget utelukker ikke å støtte kravet.

Dette skjer etter Aftenbladets gjennomgang av vindkraftsaker i Rogaland og bekymringer Rogaland fylkeskommune har sendt til Stortinget.

Les også

Avslørt: Maktkamp, milliarder og grove anklager i vindkraftfylket Rogaland

Fylkeskommunen har anklaget Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) for lovbrudd og tvilsom omgang med regelverk, konsesjoner og konsekvensutredninger.

NVE, OED og olje- og energiminister Tina Bru (H) avviser alle alvorlige anklager om brutte lover og forskrifter og saksbehandlingsfeil. Bru mener kravet om gransking er ren populisme.

– Jeg er tilhenger av en uavhengig gransking. Undersøkelsene i regi av OED er nesten å anse som en skinnmanøver overfor Stortinget, sier Narve Endresen, kommunestyrerepresentant for Høyre i Stavanger.

– Svært grundig

Bru svarer at hun tar sterkt avstand fra påstanden om at gjennomgangen OED har gjennomført, etter anmodning fra Stortinget, skal ha vært «en skinnmanøver overfor Stortinget».

– Den har tvert om vært svært grundig og tatt på stort alvor i departementet, sier Bru.

– At det gamle konsesjonsbehandlingssystemet har vært mer liberalt med tanke på tillatelser til for eksempel å gjøre endringer i prosjektene underveis, er ikke det samme som at saksbehandlingen ikke har fulgt de krav som har vært gjeldende. Det har også blitt bekreftet i de sakene hvor dette har vært behandlet i rettssystemet, sier hun.

Narve Endresen er medlem i Høyre, Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening og Motvind.

– David mot Goliat

Endresen har de siste årene jobbet kritisk mot vindkraft på land opp mot Stortinget og regjeringsapparatet både som folkevalgt og gjennom medlemskap og roller i vindkraftkritiske organisasjoner som Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening og Motvind. Han vurderer å bryte med Motvind fordi han opplever at organisasjonen ikke er konstruktiv nok.

– Jeg er ikke imot vindkraft prinsipielt i det hele tatt, men jeg er mot inngrep i natur som vindkraft på land fører med seg. Jeg er varm tilhenger av havvind, sier Endresen.

– Vindkraft på land skaper store verdier på bekostning av natur og folk. Å saksøke store, intensjonale vindkraftselskaper blir fort for dyrt. NVE og OED finner ingen feil med seg selv. Det blir litt David mot Goliat der du må godta det som skjer. Det synes jeg er forferdelig. Her må det ryddes opp, sier Endresen.

– Tina Bru mener det er uansvarlig og grunnløst å stille spørsmål ved forvaltningen på den måten?

– Jeg stiller ikke spørsmål ved integriteten til departementet eller NVE. Det jobber masse flinke folk der. Men bare ved en uavhengig gransking kan vi få alt opp på bordet. For i dag har den enkelte ingenting å stille opp med, sier han.

Narve Endresen (H) i Vinddalen ved Lysefjorden. Han ble dratt med ut på tur i naturen som bitte liten gutt og har videreført arven, blant annet med fjellturer, hengekøye ute i naturen, snøhuler, dykking og seiling.

– Hensikten må være å lære og avdekke feil. Da er Riksrevisjonen et ypperlig verktøy. De undersøker både regjeringen, etterlevelse av vedtak i Stortinget og oppfølging av FNs bærekraftsmål. En bred undersøkelse av vindkraft på land er absolutt innenfor Riksrevisjonens mandat, sier Endresen.

– Som oftest finner ikke NVE eller OED feil store nok til å trekke tilbake konsesjoner. Hva vitner det om?

– At lovverket ikke ivaretar alles interesser. Det er skremmende hvis brudd på lover og forskrifter ikke får konsekvenser, sier han.

– Er den store skrekken et enormt erstatningsansvar om konsesjoner trekkes tilbake?

– Jeg tror mye ligger der i kombinasjon med genuine ønsker om økt fornybarproduksjon. Så spørs det om Oslo er for langt unna realitetene. Det de på Østlandet kaller en vindpark, er et ødelagt område for oss med tilknytning til området, sier Endresen.

– I Danmark får bolig- og hytteeiere lovfestet erstatning for verditap av bolig og hytter ved vindkraftutbygging. Slik er det ikke i Norge, sier han.

– Jeg har en bønn til Tina: Hvis en må gjøre inngrep i naturen, må en i hvert fall sikre at inngrepene er reversible og at naturen kan rehabiliteres i ettertid. Det betyr at fjelltopper ikke sprenges og at myrer, opptil flere tusen år gamle, ikke dreneres, med det gigantiske CO₂-utslippet som det medfører, sier han.

Stavanger-politiker Narve Endresen (H) har de siste årene jobbet kritisk mot vindkraft på land opp mot Stortinget og regjeringsapparatet både som folkevalgt og medlemskap i flere vindkraftkritiske organisasjoner. Fredag tok han turen til Vardafjellet vindkraftverk i Sandnes.

Stortinget strammer inn

Bru er enig i at det var behov for å stramme inn.

– Det er også nå gjort gjennom forslagene jeg har lagt frem for Stortinget, sier statsråden.

– Med de forslagene svarer jeg også på Endresens ønske om at hensynet til natur må tillegges sterkere vekt. Jeg vil for øvrig vise til at jeg tidligere i år avviste en søknad om utsatt frist på vindkraftanlegget på Andmyran (i Nordland), blant annet med begrunnelse i at vi nå har mer kunnskap om betydningen av bevaring av myrlandskap, avslutter Bru.

Les også

Aftenbladet erfarer: Slik blir det nye vindkraft­regimet i Norge

Stortinget fatter vedtak tirsdag. Oppsummert betyr det:

 • Mer makt til kommunene
 • Stopp i subsidier
 • Mer kompensasjon
 • Strammere tidskrav
 • Opprydningsgaranti
 • Krav til turbiner og høyder
 • Mer skatt fra produsenter

Les også

 1. Flertallet på Stortinget åpner for gransking av vindkraft

 2. Rødt krever uavhengig gransking etter avsløringer om vindkraft i Rogaland

Publisert:
 1. Vindkraft
 2. NVE
 3. Olje- og energidepartementet
 4. Tina Bru
 5. OED

Mest lest akkurat nå

 1. «Regå» fikk ny eier etter budkrig

 2. – Det er jo Stavanger som er energihovedstaden

 3. Sjekk hvem som dukket opp på treningen til lokalt lag

 4. Overvann på riksvei 13 i Suldal - veien stengt ved Erfjord

 5. Omdiskutert ordning gjør at Tage og kompisene kan sove 40 minutter ekstra hver morgen

 6. Siktedes kjæreste bodde i nabolaget til Birgittes foreldre