• Dette sentrale krysset mellom M44/ Bryne Mølle og Storgata kan bli nytt torg. Bolmehuset ligger til venstre like over veien,

Blir dette bilfritt Bryne-kryss?

Eierne av Bolmehuset er i utgangspunktet ikke negativ til et nytt torg mellom M44/Bryne mølle og deres eget sentrale bygg i Storgata — på dagens trafikkmaskin Reevegen.