• Striden om turvei i strandsonen ved Gauselvågen går videre. Kristian Jacobsen

Gauselvågen til Fylkesmannen

Klagene på bystyrevedtaket om turvei i Gauselvågen ble ikke tatt til følge i kommunalstyret for byutvikling torsdag. Nå går saken til en eller annen fylkesmann.