• Hetland Boligbyggelag sitt moderne renovasjonsanlegg i Stavanger tømmes for søppel av renovatør Kjell Ove Hebnes i fjor. Beboerne har landets laveste kommunale avgifter. Jan Tore Glenjen

Stavanger billigst på avgifter

I Stavanger må du årlig ut med 5485 kroner i kommunale avgifter. Det er lavest i landet. Sola er nest best med 5571 kroner.