• Tollvesenet

Fengsel i ni år og seks måneder for smugling i slukkeutstyr

En 37-åring og en 42-åring er dømt til lange fengselsstraffer for smugling av nesten ti kilo metamfetamin gjemt i brannslukningsapparatene på et vogntog.