Oppstart for kjerneboring i Boknafjorden

Statens vegvesen startet mandag kjerneboring i Boknafjorden. Arbeidet skal avdekke kvaliteten på fjellet der Rogfast-traseen er planlagt å gå.