Ingen barnehagar tatt ut i Sandnes

Dei aller fleste Sandnes-foreldre kan senda barna til skulen og levera i barnehagen som normalt fredag. Berre assistentar og administrativt personell ved Trones skole er førebels tatt ut i streik.