• MS Høgsfjord er en av to ferjer som trafikkerer strekningen Nesvik - Tau, mens riksvei 13 er stengt. Det var passasjerene på MS Høgsfjord som måtte kjøre av på Hjelmeland og stille seg bakerst i køen søndag ettermiddag.

Lynsjestemning i ferjekøen

Irritasjonen blant ferjepassasjerene på vei til Tau søndag ettermiddag nådde kokepunktet og vel så det.