• Colourbox

Sykefravær øker i Sandnes, uendret i Stavanger

Sykefraværet i Sandnes kommune øker, og er nå på samme nivå som Stavanger kommune.