Brøytebilene ble stoppet av køene

— Vi kjører døgnkontinuerlig ute på veiene med alt det vi har av biler og utstyr. Problemet er at vi også blir stående fast i bilkøene.