• Heidi Hjorteland Wigestrand

600 sauer i fjøset

Ei av landets første og største samdrifter for sau er starta i Sauda.