• Statistikken fra eiendomsmeglerbransjen, utarbeidet av analyseselskapet Econ Pöyry, viste at boligprisene i hele Rogaland falt 2 prosent i desember 2009. Fredrik Refvem

Boligprisene ligger flatt i Rogaland

Boligprisene i Stavanger, Sandnes og Rogaland for øvrig sank 1 til 2 prosent i desember. Justert for sesongvariasjoner var det i en ubetydelig prisvekst.