• Hans E. H. Jacobsen

Sinnestunet konkurs

Sinnestunet AS klarer ikke å betjene gjelden på 54,4 millioner, og har begjært oppbud.