• Samferdselsdepartementet vil innføre køprising for å redusere lokale kø- og miljøproblemer. Det vil ikke politikerne i Stavanger. Jonas Haarr Friestad

Nei til rushtidsavgift, ja til bompenger

Politikerne i Stavanger er ikke interessert i å innføre rushtidsavgift. Da kan de nemlig ikke kreve inn bompenger.