• Tom Henning Slethei (Frp). Lars Idar Waage

Frp-Sola håper på et blåere Høyre

Tom Henning Slethei har sagt ja til ordførerkamp og fire nye år som Frp-politikker i Sola. Men mener Høyre må drive en langt blåere politikk dersom det skal bli aktuelt med samarbeid.