• - Enkelte deler av byen, Geoparken inkludert, ser ut som en svinesti, sier Frps Atle Simonsen. Her Høyres Kjell Erik Grøsfjeld og Sissel Knutsen Hegdal fra et tidligere utspill om nulltoleranse for tagging. Jonas Haarr Friestad

- Geoparken ser ut som en svinesti

Atle Simonsen (Frp) mener de som forsvarer lovlig tagging i Geoparken, lukker øynene for fakta.