Dobbeltsporet endelig godkjent

Det midlertidige signalanlegget er akseptert. Dermed er endelig all tvil ryddet av veien: Togene begynner å rulle 16. november og 14. desember kommer samferdselsminister Kleppa for å kaste glans over dobbeltsporet.