Ingen skadet etter brann i nybygg på Ålgård

Det begynte å brenne i et hus som er under oppføring i Rishagen på Ålgård.