De gir seg aldri i Ryfast-saken

Selv om fylkespolitikerne har gjort sine vedtak når det gjelder Ryfast, er det noen som ikke gir seg for å få til andre løsninger.