• Privat

Innlagt på sykehus

Faren som holdt sønnen (5) som gissel på Kleppe søndag, er innlagt på Stavanger Universitetssjukehus.