Nordbø innstilt som ny Sola-rådmann

Ingrid Nordbø blir etter alt å dømme ny rådmann i Sola.