Totalforbud mot å gjøre opp ild

Den knusktørre sommeren er over oss. I ni rogalandskommuner innskjerper brannvesenet forbudet mot å gjøre opp ild i skog og mark.