Bent Høie: - Snevert av Gjesdal

Politikerne i Gjesdal vurderer å melde kommunen ut av samarbeidet Greater Stavanger. De mener Gjesdal får lite igjen for å bruke drøyt 400.000 kroner årlig. Stortingsrepresentant Bent Høie, H, reagerer og mener Gjesdal tenker snevert.