• Thomas Fosse

SUS beklager brudd på taushetsplikt

Sjukehuset beklager at det ble gjort en feil da en person som ringte inn til sjukehusets sentralbord, fikk vite at en pasient var innlagt på psykiatrisk avdeling.