• Marie von Krogh

Skal det brøytes før mildværet kommer?

Det er det store spørsmålet Stavanger kommune stiller seg i forkant av mildværet.