• Den største stigning i forhold til i fjor har skjedd blant de skoleansatte: Oppgang fra 6,3 til 8,2 utgjør en stigning på 1,9 prosentpoeng, altså nær en tredel høyere fravær enn i fjor.

Kraftig økning i fravær i skolene

Sykefraværet i Stavanger kommune årets tre første måneder er på 8,8 prosent. Det er en økning på 1,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.