• Fredrik Refvem

Uviss skjebne for «Stavanger»

Kun 14 dager før Tausambandet får ny ruteplan er hurtigferjas skjebne ennå helt uviss.