• Er 81 millioner kroner en for høy pris for barnehageplass til alle? Politikerne er usikre. Jon Ingemundsen

Barnehage til alle kan bli for dyrt

Noen av barnehagepolitikerne i Stavanger innrømmer nå at de kanskje må senke ambisjonsnivået for barnehagedekningen. Det betyr at de sannsynligvis ikke vil love barnehageplass til alle likevel.