Arbeidsulykkke på Orstad

En mann kom i klem under arbeid med betongelementer hos Kruse Smith sitt lager på Orstad.