• Kjell Inge Søreide

81 meldinger ikke fulgt opp

Hva betyr det når politiet skriver i loggen at en melding ble «avsluttet uten kapasitet»?