• På grunn av en feil i nettbutikken fikk Ragnar Bergheim gratis bøker verdt 33.000 kroner. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Fikk bøker verdt 33.000 kroner gratis

Lærer Ragnar Bergheim skulle egentlig bare bestille en ukeplanlegger, men endte opp med 200 skolebøker. På grunn av en feil hos nettbutikken var bøkene gratis.