Sjekker sykdommen på nett

Pasientene har gjerne «googlet» egen sykdom før de kommer til legen. Nettlegene opplever økt pågang.