• Oalsgata sett mot vest. I tillegg til de avmerkede husene på bildet, kan to næringsbygg nedenfor bildekanten bli revet. De ligger mellom Storgata og Jærveien. Byhagen nede til høyre, Stangeland Mølle midt i bildet og Stangeland skole øverst til høyre.

Disse husene må rives i Sandnes

Vegvesenet har vurdert en mer skånsom måte å slippe bussen fram i køen i Oalsgata. Konklusjonen står fast: 23 boliger og næringsbygg krysset ut på bildet må vekk.