Seks uskadd etter båtbrann

Seks personer, voksne og barn, måtte over i en gummibåt da fritidsbåten deres kom i brann sørøst for Kvitsøy søndag ettermiddag.